Tomáš, AIESEC Youth Action Summit

Youth Action Summit – časť 3

Tomáš, AIESEC Youth Action Summit

Čo to znamená pre AIESEC?

S tretím a posledným článkom z Youth Action Summitu som si dal načas. Chvíľu mi totiž trvalo zosumarizovať a stráviť, čo všetko sa vlastne za tie posledné dni udialo.

Hlavným výstupom je Deklarácia AIESEC o cieľoch udržateľného rozvoja. Hovorí o tom, ako sa v decembri 2015 sa mladí lídri AIESEC z viac ako 126 krajín stretli v centrále OSN v New Yorku, aby sa dohodli na participácii mládeže pri implementácii cieľov udržateľného rozvoja.

Tomáš, AIESEC Youth Action Summit

Vzhľadom na globálne ciele:

  1. zapojiť a rozvíjať každého mladého človeka na svete – míľnik na ceste k dosiahnutiu svetového mieru a víziu AIESEC do roku 2020, ktorá má za cieľ formovať svoje aktivity okolo lokálnych a globálnych potrieb,
  2. zvýšiť rozsah a dopad projektov na komunity po celom svete prostredníctvom siete mladých lídrov,

sa AIESEC zaväzuje šíriť povedomie, zapájať ostatných a vykonávať aktivity, ktoré pomôžu dosiahnuť globálne ciele udržateľného rozvoja.

 

  1. Šírenie povedomia o globálnych cieľoch

AIESEC sa zaväzuje šíriť povedomie o globálnych cieľoch udržateľného rozvoja medzi svojimi členmi, partnermi, spolupracovníkmi a mladými ľuďmi na celom svete, čo je prvým krokom k ich dosiahnutiu.

  1. Zapojiť ostatných k dosiahnutiu globálnych cieľov

AIESEC sa zaväzuje zozbierať a reprezentovať názor mladých na trendy, ktoré ich zaujímajú a usporiadavať lokálne a globálne fóra na generovanie nápadov, ako mladí ľudia dokážu prispieť k dosiahnutiu globálnych cieľov.

  1. Projekty na dosiahnutie globálnych cieľov

AIESEC sa zaväzuje nastaviť svoje globálne dobrovoľnícke a profesionálne stážové programy podľa globálnych cieľov a mobilizovať svojich členov a mladých ľudí v projektoch tak, aby prispievali k dosiahnutiu globálnych cieľov.

Deklarácia je oficiálny dokument, ktorým sa budeme riadiť ďalších 15 rokov, preto je možné, že znie celkom komplikovane J V skutočnosti je to však úplne jednoduché:

  • chceme sa stať hlavným zdrojom informácií o globálnych cieľoch pre mladých ľudí, na našich projektoch a akciách sa s nimi preto často stretneš. Sú nastavené celkom komplexne a my Ťa budeme inšpirovať, aby si si našiel/a, čo Ťa bude zaujímať a čomu budeš vedieť pomôcť,
  • prostredníctvom projektu YouthSpeak budeme každý rok zisťovať Tvoj názor na globálne a lokálne témy, aby sme vedeli na čom mladým ľuďom záleží a tak mohli byť viac prínosní pre naše okolie,

YouthSpeak, AIESEC projekt

  • dobrovoľnícke alebo profesionálne stáže, ktorých sa môžeš zúčastniť budú mať spoločne nastavené ciele pod hlavičkou projektu Youth4GlobalGoals vo všetkých 126 krajinách AIESEC tak, aby sme dosiahli čo najväčšiu pozitívnu zmenu v našom okolí.

dobrovoľnícke stáže Global Citizen logo

Global Talent logo

Všetky časti majú jedno spoločné – veríme, že keď sa spojíme, tak dokážeme viac. Čo si myslíš Ty?

Tomáš Susedík, Prezident AIESEC Slovensko