Tomáš, AIESEC Youth Action Summit

Youth Action Summit – časť 1.

Tomáš, AIESEC Youth Action Summit

Načo sú nám SDGs?

SDGs ako skratka pochádza z anglického Sustainable Development Goals, po našom Ciele udržateľného rozvoja. Aj keď si o nich ešte nepočul/a, prvá vec, ktorú by si si mal/a zapamätať je, že SDGs je najambicióznejší plán aký kedy ľudstvo malo. A tým nemyslím len zopár krajín alebo regiónov, ale celý, celučičký svet.

Tomáš, AIESEC Youth Action Summit

Zasadnutie konferencie Youth Action Summit

Organizácia spojených národov (OSN) združuje 193 štátov a je miestom pre spoločné otvorené a transparentné diskusie ohľadom globálnych tém, ktorých cieľom je mier a zlepšenie kvality života vo všetkých častiach sveta. Jednou z členských krajín je aj Slovensko a v rámci globálneho partnerstva AIESEC a OSN mám možnosť sa zúčastniť podujatia Youth Action Summit a to priamo v centrále OSN v New Yorku. Cieľom tohto podujatia je vytvoriť plán ako mladí ľudia na celom svete dokážu prispieť k dosiahnutiu spomínaných cieľov.

Čo teda vlastne SDGs sú? Jedná sa o 17 strategických oblastí (viac na obrázku nižšie), na ktoré sa budú globálne, národné a lokálne inštitúcie zo všetkých sektorov sústreďovať v najbližších 15 rokoch. V praxi to znamená, že do roku 2030 chceme, aby zmizla chudoba všade a vo všetkých formách. Aby sme dosiahli rodovú rovnosť a posilnili postavenie všetkých žien a dievčat. Aby sme premenili mestá a obydlia na inkluzívne, bezpečné a udržateľné. A mnoho, mnoho ďalšieho. A prečo hovorím “sme dosiahli?” Dosiahnutie týchto cieľov nie je len úlohou OSN. Je to úlohou každého jedného z nás.

Tomáš, AIESEC Youth Action Summit

17 cieľov udržateľného rozvoja

Tieto ciele neboli vytvorené niekým, kto sedí celé dni zatvorené v kancelárii a na základe čísel a tabuliek určí, že toto treba spraviť. Vznikli na základe najväčšieho prieskumu v histórii ľudstva – MyWorld, do ktorého sa zapojilo viac ako 8,5 milióna ľudí z celého sveta. Následne boli ciele odsúhlasené každou zo 193 členských krajín OSN a od 1.1.2016 vstúpia do platnosti. Sú nastavené tak, aby si každá krajina, či už rozvinutá alebo rozvojová dokázala vybrať svoje priority. Pre mňa sú teda SDGs zatiaľ najväčším krokom k tomu, aby sa stal svet lepším miestom na život. A verím tomu, že mladí ľudia v tom hrajú kľúčovú úlohu.

Tomáš, AIESEC Youth Action Summit

Ahmad Alhendawi, vyslanec generálneho tajomníka OSN pre mládež

Že to znie ambiciózne? Hej. Bláznivo? Určite. Znamená to, že je to nereálne? Ani náhodou. My v AIESEC veríme, že nie je otázkou, či sa tieto ciele dosiahnu, ale kedy sa tak stane. A ako povedal Ahmad Alhendawi, vyslanec generálneho tajomníka OSN pre mládež, AIESEC jasne prispieva k zlepšeniu sveta už od svojho založenia v roku 1948. Je to len jedna z možností, ako mládež dokáže prispieť ku globálnej agende.

Čo robíš pre zlepšenie sveta Ty?

Tomáš Susedík, Prezident AIESEC Slovensko