AIESEC stáž Andrea Kurhajcová Kolumbia

Vzdelávacia stáž v Bogote? Chéééévere!

Do hlavného mesta bývalej španielskej kolónie som prišla v januári 2014 s tými najlepšími očakávaniami o čom svedčí aj kúpa jednosmernej letenky na trase Praha – Bogotá. Výber stáže cez AIESEC práve v Kolumbii bola výborná voľba!
Spolu s ďalšími stážistami zo všetkých kútov sveta ako napr. aj z Afriky, Indie, či Austrálie sme súčasťou úžasného projektu zvaného Shape the Future – Aulas de Inmersión. V nasledujúcom videu, v ktorom vystupujú aj moji terajší kolegovia, stážisti Daniel a Jean Pierre, sa môžeš bližšie zoznámiť konkrétne s mojou AIESEC stážou: https://www.youtube.com/watch?v=6NM_EpNQCYw.

Náplňou našej práce je v prvom rade výučba angličtiny resp. francúzštiny deti základných verejných škôl v Bogote vo veku 7 až 19 rokov. Na druhej strane je však cieľom projektu aj ukázať deťom multikultúrnu rozmanitosť sveta, tie menšie deti robiť každý deň “šťastnejšími” a tie staršie motivovať v ich ďalšom vzdelávaní. Mierne pokročilá znalosť anglického jazyka je pre študentov v Kolumbii aj podmienka pre ich prijatie na vysokoškolské štúdium.

A ako padla moja voľba bez akýchkoľvek predchádzajúcich učiteľských skúseností na „English teaching“ stáž? S istotou viem povedať, že dvom veciam, ktorým som sa chcela v minulosti vo svojom profesijnom živote vyhnúť, bola práca s deťmi a čokoľvek čo súviselo s učiteľstvom. Keď som však dostala mail s ponukou od projektového manažéra, povedala som si, že za pokus to stojí, vyskúšam prvé interview , aby som do budúcna vedela, v čom zlepšiť svoj prejav pri ďalšom pohovore. Keď mi však v závere skype pohovoru oznámil, že som prijatá, veci mali rýchly spád.

Pre tých z vás, ktorí máte rovnako pochybnosti o tom, či je učiteľská stáž pre vás to pravé a pri hľadaní stáže uprednostňujete administratívne pozície vo veľkých firmách, chcela by som upozorniť na výhody učiteľskej stáže.

Andrea Kurhajcová Kolumbia

Andrea Kurhajcová, Kolumbia

Práca učiteľa zahŕňa veľké množstvo rôznorodých povinností, ktorými môžete zlepšiť svoje tzv. Soft skills či dokonca manažérske zručnosti. Dobré organizačné schopnosti, time management, flexibilita. Pri práci v škole prichádzate do kontaktu s rôznymi vekovými kategóriami či už detí alebo kolegov, čo zlepšuje vaše komunikačné schopnosti a riešenie problémov nielen s vašimi vrstovníkmi, ako je to bežné pri veľkých nadnárodných spoločnostiach zamestnávajúcich prevažne generáciu 20- a 30-tnikov. Ďalším argumentom je, že vedenie vyučovacej hodiny, v mojom prípade jednej v trvaní 90 minút, si vyžaduje dokonalú prípravu a dáva príležitosť zlepšiť rečnícke schopnosti ako aj vystupovanie pred publikom. Každodenné prípravy sú taktiež výbornou formou pravidelného samoštúdia anglického alebo iného cudzieho jazyka, čiže sa učíš spolu s deťmi. Ak si milovník kreatívnych činností typu strihanie – lepenie – kreslenie, aj tu ti dáva práca učiteľa priestor na vybláznenie sa. Pre mňa osobne je pri učení najväčšou výzvou prispôsobovať hodiny aktuálnej nálade v triede. Udržiavať pozornosť detí striedaním aktivít ako aj využívaním rôznych psychologických hier v závislosti od toho, či sú práve unavené, hladné alebo naopak, nabité energiou. Navyše deti sú výbornými kritikmi a to, či sú spokojné s tvojou prácou, sa častokrát dozvieš od tvojich ostatných kolegov – učiteľov. Pre kolumbijské deti je tiež typické, že vás kedykoľvek prídu objať, na začiatku a konci hodiny dajú pusu, poďakujú za hodinu alebo za vami prídu cez prestávku do triedy len tak, pozdraviť vás. Čo oceníš najmä, ak by si odlúčený od rodiny a priateľov začal pociťovať nedostatok ľudského tepla 🙂
A to najlepšie na práci učiteľa na záver – v ktorom inom zamestnaní by si mohol počas tvojej pracovnej doby kedykoľvek spievať a tancovať, či dokonca pozerať filmy ?

A ešte úplne na záver, aby som nezabudla… VEĽKÉ ĎAKUJEM kolektívu skvelých ľudí AIESEC Comenius University, AIESEC in Colombia a mestu Bogotá (La Secretaría de Educación del Distrito).