Objav svoj svet

Skúsenosti z celého sveta, ktoré Ti zmenia život.

Dobrovoľnícke projekty na zvýšenie porozumenia medzi kultúrami a príležitosť zlepšiť životy iných.

Zahraničné profesionálne stáže, ktoré Ti poskytnú užitočné skúsenosti a donútia Ťa učiť sa novému.