Sila závanu motýlích krídel

Jakub Malachovský

Jakub Malachovský

AIESEC je najväčšie mládežnícke hnutie na svete a jedna z najväčších svetových platforiem talentovaných mladých ľudí a dobrovoľníkov. Rozvíjame novú generáciu lídrov a spájame ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami.

Snažím sa byť skeptický k veľkolepým frázam, keďže sa často ukážu ako prázdne, a preto som do AIESEC pred rokom a pol vstupoval bez očakávaní. Možno iba s ambíciou spoznať nových ľudí, vybehnúť z vysokoškolskej rutiny a naučiť sa niečo nové. Rozmer, ktorým sa mi to dostalo, mi aj po šestnástich mesiacoch stále vyráža dych.

 Známy citát hovorí, že niečo tak malé ako závan motýlích krídel dokáže spôsobiť tajfún na druhej strane zemegule. Vďaka obyčajnému odporúčaniu jednej mojej kamarátky zo strednej pri pive, ktoré ma k organizácii dostalo, som sa v poslednom období stretol s inšpirujúcimi mladými dobrovoľníkmi z rôznych kútov sveta, rozprával sa do noci pri pive s ľuďmi z Latinskej Ameriky, Ázie, Afriky, dozvedel sa z prvej ruky o príbehoch z Egyptu, Indonézie, Taiwanu, Brazílie, Mexika, Kazachstanu a mnohých ďalších a začal vnímať iné kultúry, regióny a svet absolútne novou optikou. Kontakt so študentmi, ktorí sú ochotní precestovať pól sveta a prísť do úplne neznámeho prostredia, aby tu pomáhali slovenským rovesníkom budovať komunity a rozvíjať našich mladých ľudí, dramaticky zmenil spôsob, akým sa na svet pozerám dnes.

Zahraniční stážisti, projekt Educate Slovakia 2016

Zahraniční stážisti, projekt Educate Slovakia 2016

Okrem toho som spoznal desiatky ďalších dobrovoľníkov priamo zo Slovenska, často aj z úplne iných neziskových organizácií, ktorí tvoria jednu z najúžasnejších sietí ľudí, akých som mal česť spoznať. Bol som prevalcovaný vášňou, ktorá všetkých spája v snahe robiť svoje okolie lepším – pretože v AIESEC veríme, že ak chceme meniť svet, musíme najprv začať okolo seba. Myslíme globálne, ale konáme lokálne. Zistil som, že nič pre mňa nie je pri práci motivujúcejšie ako sledovať kolektív mladých ľudí, ktorí absolútne veria svojim cieľom, každý deň do ich naplnenia vkladajú všetko a nestrácajú z obzoru vyšší cieľ, než len svoj profit.

V neposlednom rade som sa neuveriteľne veľa naučil o sebe. Dostal som príležitosť pracovať na vzdelávacích projektoch, ktoré zahŕňajú detské domovy, škôlky, desiatky základných a stredných škôl a majú dosah na tisíce detí a to len v mojich rodných Košiciach. Celoslovensky ešte omnoho viac. Dokonca som mal tú česť niekoľko takých projektov aj priamo viesť, vďaka čomu som „vybehol z vysokoškolskej rutiny“ viac ako som kedy mohol predpokladať.

Tím pripravujúci letný projekt Me Myself & I 2015

Tím pripravujúci letný projekt Me Myself & I 2015

Denne sa prekonávať a robiť veci, ktoré nám, mladým ľuďom, nie sú príjemné aj keď všetci akceptujeme, že sú pre budúcnosť nevyhnutné – naučiť sa zdvihnúť telefón, zavolať rektorovi univerzity a požiadať ho o pomoc, dohodnúť si stretnutie s riaditeľom školy a odprezentovať mu projekt, robiť online pohovor so zahraničným človekom, spontánne prepínať do angličtiny, … – zlepšilo moje mäkké zručnosti, naučilo ma na seba brať zodpovednosť, nebáť sa konať a, v neskoršej fáze mojej skúsenosti, dokonca viesť tím ďalších dobrovoľníkov pri nových aktivitách.

Osobne si však cením najviac, že moja skúsenosť v AIESEC mi ukázala, že viac ako čokoľvek iné ma motivuje vidieť reálne výsledky mojej práce. Bol som svedkom mnohých dôkazov pozitívneho dopadu našej práce na iných, videl som budovanie priateľstiev, ktoré trvajú dodnes, zlepšenie angličtiny a sebavedomia študentov rôznych vekových skupín, aj iskry v očiach detí zo sirotincov, ktoré možno nikdy nedostanú šancu vycestovať do zahraničia a tak sme zahraničie priniesli k nim. V AIESEC máte možnosť vidieť výsledky svojej práce v pravidelných intervaloch a predsa ma každý takýto moment osobitné čaro. A to je pre mňa silnejšia motivácia ako čokoľvek, čo som sa popri tom naučil – vystupovať pred ľuďmi, obhájiť si názor, lepšie pochopiť svoje hodnoty, zvládať krízové situácie a orientovať sa na riešenia, nie na problémy.

Rád hovorím, že AIESEC Vás nenaučí nič. Ale dokáže vytvoriť veľké množstvo príležitostí, kde sa dokážete naučiť ohromné veci Vy sami. Ako jedna moja AIESECárska kamarátka raz povedala – „nerobíme to zadarmo, robíme to pre skúsenosti“. Samotné kroky ale musí človek urobiť sám – jedným z prvých je napríklad vypísať prihlášku na členstvo.

 Jakub, AIESEC Košice