Prečo práve AIESEC?

Tatiana Galdunová

Tatiana Galdunová

 „Prečo si v tejto organizácií?“ spýtal sa ma znenazdajky Mexičan Ernesto, keď sme kráčali po zahmlenej Hlavnej ulici s ostatnými stážistami, ktorí nám prišli pomôcť zrealizovať projekt Educate Slovakia, cieľom ktorého je priblížiť slovenským študentom stredných a základných škôl odlišné kultúry pomocou neformálneho vzdelávania v anglickom jazyku.

Stážisti projektu Educate Slovakia, Košice 2016

Stážisti projektu Educate Slovakia, Košice 2016

Úprimne ma sprvu touto otázkou zaskočil a nebola som si istá ako zareagovať. Hlavou sa mi preháňali viaceré typické odpovede ako možnosť osobnostného rozvoja, učenie sa prostredníctvom praktických úloh akými boli v posledných mesiacoch napríklad komunikácia so slovenskými školami ohľadom už spomínaného projektu, výber stážistov prostredníctvom skype pohovorov so záujemcami z rôznych krajín ako Indonézia, Turecko, Taiwan, či Egypt, alebo aj získavanie širokej škály vedomostí z oblasti online, či offline marketingu. No ani jedná z týchto odpovedí sa mi nezdala dostatočne postačujúca, prečo to vlastne všetko robím.

No za malý okamih som si spomenula na nedávnu situáciu, kedy som sa rozprávala so svojimi rovesníkmi ohľadom mojej novoročnej cesty do Turecka, krajiny, kde som pred dvoma rokmi strávila ako študent 5 neuveriteľných mesiacov. Počas tejto konverzácie ma zaskočili ich negatívne reakcie plné predsudkov a posmešných komentárov na krajinu mne tak blízku. Nedokázala som pochopiť ich zaujatosť aj napriek tomu, že nemali žiadnu predstavu aká táto krajina v skutočnosti je a že aj napriek tomu, že majú odlišné náboženstvo a odlišný pohľad na svet, stále sa ku mne dokázali správať s úctou, láskavo a snažiac sa ukázať mi ich rozmanitú a tak bohatú kultúru.

A zrazu som vedela, že som našla tú moju pravú odpoveď. Odpoveď prečo to všetko robím. Prečo som ochotná dennodenne prekračovať svoju komfortnú zónu a zatelefonovať na školu o príprave projektu bez ohľadu na to, že neviem kto sa na druhej strane telefónu ozve. Prečo som ochotná vstávať skoro ráno, len preto aby som vyzdvihla stážistov a zaniesla ich na školu, kde budú vyučovať, či prečo som ochotná hoc i po náročnejšom dni namiesto leňošenia pred televízorom upiecť bábovku, aby stážisti ochutnali niečo naše, slovenské.

So stážistkami na ľade, projekt Educate Slovakia 2015 Košice

So stážistkami na ľade, projekt Educate Slovakia 2015 Košice

Práve preto, aby sa ľudia dokázali pozerať na odlišnosť iných nie z tej zlej stránky, ale aby vnímali a pochopili, že odlišnosť je skrátka len odlišnosť. Dáva tomuto svetu rôznorodosť a šmrnc a nie dôvod na konflikty, hádky a ľudskú namyslenosť a právo tvrdiť, že ten či onen má pravdu, je lepší. A práve o to sa AIESEC snaží. Spájať odlišnosť z rôznych kútov sveta prostredníctvom projektov, dobrovoľníckej práce a členského programu. Mňa dokázal spojiť už druhý rok s výnimočnými, hoc i úplne odlišnými mladými ľuďmi z celého sveta, ktorí sa rozhodli prísť do našej krajiny a ukázať študentom to akí sú, aké majú zvyky a v čom sa od nás líšia. A za to im patrí moje veľké ďakujem.

Tatiana, AIESEC Košice