EDUCHANGE

EduChange je národný projekt, ktorý umožňuje talianskym školám hostiť medzinárodných študentov po dobu šiestich týždňov, s cieľom poskytovať školenia a semináre o globálnych problémoch.

Cieľom projektu je podporiť inováciu vzdelávacieho systému prostredníctvom neformálneho prístupu a metód, a zároveň, k zlepšeniu znalostí anglického jazyka (alebo druhého cudzieho jazyka), a popri tom diskutovať o zaujímavých a populárnych témach.

InteGREAT

InteGREAT je projekt, ktorý si kladie za cieľ spojiť mladých ľudí z celej Európy, pôsobiť na súčasnú krízu utečencov tým, že podporí ich integráciu v našich miestnych komunitách a tým, že im k dispozícii poskytne všetky nástroje, aby prijali aktívnu úlohu v európskej spoločnosti. Projekt zahŕňa medzinárodného dobrovoľníka, miestne mimovládne organizácie a miestne komunity, ktoré organizujú semináre, voľnočasové aktivity, semináre a udalosti priamo podporujúce integráciu utečencov a zvýšenie povedomia u európskych občanov.