O PROJEKTOCH

Sustainable Development Goal #3: Zdravie

Projekt je zameraný na uvedomenie si zdravého životného štýlu a genetických chorôb vďaka edukačným a dynamickým workshopom, ktoré obsahujú témy ako sexuálne vzdelávanie, obezita, drogy/alkohol a hygiena. Tieto aktivity budú vytvorené dobrovoľníkom, ktorý bude mať kolektívneho ducha, bude nekritický, nebude odcudzovať iné kultúry a bude prístupný deťom každého veku a úrovne vzdelania. Cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie ohľadom týchto problémov a odprezentovať zdravý životný štýl. Hlavné aktivity zahrňujú workshopy zamerané na zvýšenie povedomia o zdravom životnom štýle a vzdelávanie sa v medzinárodnom prostredí.

Sustainable Development Goal #4: Kvalitné vzdelávanie

Projekt je zameraný na pomáhaní študentom so všetkých úrovní rozvinúť a zvýšiť používanie jedného alebo viacerých cudzích jazykov. Dobrovoľník bude pracovať s agendou založenou na témach ako osobnostný rast, kultúrna rozmanitosť, sociálny dopad na spoločnosť, líderstvo, biznis, podnikanie a globalizácia. Tieto témy sa budú prezentovať v 3 úrovniach a to: začiatočníckej, jemne pokročilej a stredne pokročilej. Dobrovoľník si bude musieť vytvoriť vlastné prezentácie na tieto témy na základe potrieb študentov, ktoré budú hodnotené počas a po stáži. Hlavné aktivity obnášajú ukázať dôležitosť vzdelávania vďaka nápomocným workshopom o tvojej kultúre, učení jazyka a rozvinúť mladých lídrov v študentoch.

Sustainable Development Goal #13: Klimatické zmeny

Projekt je zameraný na vytvorenie povedomia o klíme a dôležitosti prírodných zdrojov. Projekt je vytvorený s úmyslom naliehavosti konať v záujme boja proti klimatickým zmenám. Hlavný cieľ projektu je zameraný na nabudenie ľudí vytvárať riešenia na znečistenie ovzdušia, vody a vysokého podielu hluku.

Sustainable Development Goal #10: Zníženie nerovností

Projekt zameraný na organizáciu workshopov a prednášok o etnicite a občianstve, ktoré budú zahŕňať nápady, postoje, očakávania a názory všetkých vekových kategórií. Projekt je zdrojom etických a legálnych zmien, ktoré zmenia správanie publika v rámci ich postoja k týmto témam, oboznámia ich o dôležitosti byť občan s hodnotami, a riadnymi ideálmi – o dôležitosti byť čo najlepší občan, ktorý sa správne rozhoduje.

Sustainable Development Goal #17: Partnerstvá pre ciele

Projekt zameraný na prácu s relevantnými partnermi, ktorí sú rovnako angažovaní v snahe o splnenie Globálnych Cieľov. Dobrovoľnícke úlohy sa môžu líšiť, ale všetky sú cielené na podnikateľské úlohy a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju neziskovej organizácie alebo rastu spoločenských start-upov.

O KRAJINE

Mexiko. Krajina s bohatou históriou, plná tradícií, rôznorodého jedla, živých farieb, znamenitých prírodných krás a priateľských ľudí. Od severu až na juh, každý región ponúka niečo iné a vzrušujúce. Tacos, pyramídy, sombréra, či tequila. Áno, všetko to tu nájdete, no uvidíte, že je tu toho omnoho viac!

PRÍBEHY NAŠICH STÁŽISTOV

AIESEC Blog - Zahraničné stáže - Mexiko, Daniela
, ,

Všetky chute Mexika

Volám sa Daniela a začiatok tohto roka som strávila na stáži…

The fact of spending my time with people of different countries taught me to respect the points of view and cultures of others. I realized of how incredible and wonderful the world is. Being surrounded with people that, even when they speak your same language, they have different accents, cultures and traditions; but together, we were just a big family without frontiers.

Verónica FittoriaNicaragua

Being in my project taught me that a hug of one of those kids is more important that any material gift. I was capable of seeing the purity of their hearts through their eyes and their happiness of our presence. I learned that my heart is big enough to keep them forever, and that every time I close my eyes I’ll see every one of them smiling and asking me “Teacher, will you come tomorrow?”, and in my mind I reply “I will always be with you”.

Max SpacoskiBrasil

It was two emotional months. I’ve learned values that I’ll keep my whole life. I fell in love with all the Mexican culture. The weirdest thing is to “apapachar” (to give a big hug), because Mexicans do it with all the love. That’s something that I’ll never forget. I love you Mexico!

Tania CamposBrasil

Today I feel more complete as a person. My project in Mexico changed the way I see the world. Working with those kids was the best experience of my life. One of my wishes is that one day I can see them again.

Andre LimaBrasil