Young Power IN ACTION

Young Power IN ACTION je program, ktorý sa zameriava na mladých žiakov, vo veku od 6 do 12 rokov. Cieľom programu je umožniť týmto žiakom rozvíjať svoj potenciál a sebareflexiu pri súčasnom riešení sociálnych problémov. Neustále zmeny vonkajšieho prostredia vytvárajú potrebu rozvíjania rôznych zručností a čŕt u mladých ľudí. Neschopnosť vzdelávacieho systému rozvíjať rýchle prispôsobovanie sa trendom vytvára akúsi „dieru“ v systéme. Práve z tohto dôvodu sa môžu uplatniť atypické formy vzdelávania.

Zúčastnil som sa programu Young Power, ktorý sa zaoberá rozvojom zručností stredoškolských študentov. Mojou úlohou bolo postarať sa o tieto deti, zahrnúť ich do aktivít, prispieť k projektu a zároveň si ho užiť. Učenie rozvíjania zručnosti ma upovedomilo, že stále sa mám v čom zlepšovať. V podstate, som si všetko pri učení deti opakoval od základov. Musím povedať, že táto skúsenosť ma poriadne obohatila. Naučil som sa organizácii, trpezlivosti, ale aj pokojnejšiemu zmýšľaniu. Zdokonalil som si schopnosť vedenia publika a takisto reč tela. Celý tento proces ma naučil to, po čom som stále túžil, schopnosť vyjadriť sa.

Zoltan LantosMaďarsko

Zažil som mnoho úžasných chvíľ, no najväčšou výhrou pre mňa bola láska, ktorú som dostal od detí. S mnohými som v neustálom kontakte a som veľmi šťastný, keď vidím ako sa postupne zlepšujú. Po celý čas som sa snažil byť pre nich vzorom a ukázať im aj iný pohľad na svet. Každému môžem len odporučiť vyskúšať si túto cestu, pretože je to cesta plná zábavy a dobrodružstva. Podľa môjho názoru sa stážisti vždy dokážu naučiť viac od detí ako si len môžu predstaviť.

Zoltan LantosMaďarsko

Môj projekt bol zameraný na rozprávanie o mojej kultúre, snoch a rasizme na rôznych školách. Projekt sa volal Young Power. S deťmi sme diskutovali najmä o rasizme, lebo pochádzam z inej krajiny. Mojou úlohou bolo vytvoriť prezentáciu na dané témy a viesť diskusiu s deťmi na školách. Vďaka projektu som si zdokonalila tvorenie prezentácií, rozprávanie pred triedou plnou ľudí a všeobecne, rozprávanie pred publikom. Najkrajším momentom pre mňa bolo, keď za mnou prišli deti a povedali: „Keď vyrastieme, chceme byť ako ty. Určite Vám odporúčam zažiť to, pretože je to životná skúsenosť!

Berk OzerkTurecko

INTERNATIONAL KINDERGARDEN

International Kindergartens je program, ktorý prebieha v materských školách, teda pre deti od veku 3 rokov do 6 rokov. Cieľom projektu je u detí rozvíjať kultúrne porozumenie a rešpekt voči rozdielom prostredníctvom interaktívnych hier a aktivít.

Deti nízkeho veku väčšinou nie sú v kontakte s cudzincami, čo u nich môže vyústiť až do preferovania čistej xenofóbie. Aj to je jeden z dôvodov prečo sa šikanovanie vyskytuje čoraz častejšie.

Prihlásila som sa na medzinárodný Kindergarten program a podelila som sa o americkú a vietnamskú kultúru. Počas mojej účasti som hrala americké hry a spievala grécke pesničky, deti som naučila čísla, farby a základné frázy v angličtine, ktoré ma deti na oplátku naučili v gréčtine. Keďže v ceste nášmu porozumeniu stála jazyková prekážka, naučila som sa komunikovať hlasom a konaním. Musím priznať, že nikdy som nerozprávala veľa, ale po poslednej skúsenosti som ukázala viac zo seba, čo mi umožnilo otvoriť sa. Zažila som mnoho pekných chvíľ, ale jedna, na ktorú si vždy rada spomeniem bola tá, keď ma jeden zo žiakov sklamal a druhý hneď na to prišiel za mnou, objal ma, pobozkal na líce a povedal: „Σε αγαπώ Quyen“ ( I love you Ms.Quyen).

Ak by som mala možnosť znova sa zúčastniť takéhoto programu, neváhala by som ani minútu, pretože každý koho som stretla sa ku mne správal ako rodina a Thessaloniki boli ako môj druhý domov.

Quyen NguyenUSA

Ja som sa zúčastnila medzinárodného projektu Kindergarten v Aténach. Tento projekt bol venovaný komunitnému posilneniu, najmä posilneniu vzdelávania. Pomáhala som vytvárať aktivity učiteľom v materských školách, ale naskytla sa mi aj možnosť navrhovať projekty a rozvíjať moje vlastné nápady. Pomocou prezentácie mojej krajiny a praktických aktivít sa mi podarilo podporiť medzinárodný dialóg. Práca s deťmi mi pomohla k väčšej trpezlivosti a k inému zmýšľaniu. Musela som nájsť spôsob ako komunikovať s deťmi bez použitia spoločného jazyka a takisto získať si ich pozornosť aktivitami, ktoré si vyžadujú kreativitu a predstavivosť. Myslím si, že so svojou prácou môžem byť spokojná, pretože deti reagovali na moju prácu s veľkým záujmom aj napriek kultúrnym a jazykovým rozdielom. Naozaj som mala pocit, že robím dobrú vec, pre deti, ktoré to potrebujú. Tento projekt by som každému len odporúčala, pretože ponúka možnosť spoznania cudzej kultúry a reality. Okrem toho, domáci učitelia Vám nechajú priestor na návrh vlastných nápadov a myšlienok, ktoré vezmú do úvahy: angažovanie sa je praktické a zároveň napomáha k rozvoju zručností.

YOUNG POWER

YOUNG POWER ponúka mladým ľuďom dostať sa na trh práce, ak majú chuť vymýšľať niečo nové s tým, že im budú poskytnuté základné vzdelanie o zručnostiach, ako sú odborné, či podnikateľské zručnosti.

Neustále zmeny vonkajšom prostredí produkujú potrebu rozvíjania rôznych zručností už u mládeže. Neschopnosť vzdelávacieho systému rozvíjať prispôsobovanie sa novým trendom spôsobuje akúsi „dieru“ v systéme. Aj tento fakt zapríčiňuje nemožnosť uchádzania sa mladých ľudí na trhu práce. Až 50,4% mladých ľudí je nezamestnaných.