Pätoro tímovej spolupráce (teda, čo som sa ja naučila)

Počas môjho pôsobenia v AIESEC som si prešla mnohými zážitkami, za čo vďačím aj tímu, v ktorom som pracovala. Nasledujúcich 5 bodov ti ukáže, ako byť súčasťou úspešného tímu, pričom je jedno či ide o šport, prácu alebo vytváranie rôznych projektov.

1. Rešpektuj svojich kolegov

Vedieť pracovať v tíme je dôležité. Ešte dôležitejšie je však tomu dať čo najviac. A čím je tím väčší tím to prinesie viac inšpiratívnych nápadov, ale aj priestor na argumentáciu či konflikty, hlavne keď pracuješ s rôznymi ľuďmi.  Byť súčasťou tímu si vyžaduje určitú dávku trpezlivosti, tolerancie a rešpektu. Rešpektu voči svojim kolegom, ktorí mnohokrát nezdieľajú rovnaký názor ako ty.

2. Rob kompromisy

Úspech tímu  spočíva v hľadaní riešení a kompromisov. Ako sa hovorí: „sto ľudí, sto chutí.“ V tíme to platí rovnako. Každý človek sa na danú problematiku díva svojimi očami.

3. Komunikuj

Preto je potrebná komunikácia a konfrontácia, aby sa predišlo možným nezhodám a hádkam. Mal by si použiť vhodné argumenty aby si  dokázal druhej strane, že  navrhované riešenia majú väčšiu perspektívu než tie ostatné.

4. Toleruj

Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou tímovej práce je tolerancia. Vieš tolerovať názory ostatných? Minimálne ich musíš vedieť akceptovať. Jeden tím je jedno telo, jedna myseľ.

5. Motivuj

Motivovať je základ. Každému sa predsa pracuje ľahšie, ak vie, aké výhody ho na konci čakajú. Ak motivuješ jednotlivca alebo aj celú skupinu ľudí, jednoznačne to zaručí lepší pracovný výkon, pričom ruka v ruke s motiváciou kráča aj vnútorná spokojnosť a pocit zadosťučinenia z vykonanej práce.

 

Týmto som si prešla aj ja ale keď sa už bavíme o konkrétnych výhodách, určite spomeniem vedomosti a nové poznatky, ktoré sa na mňa doslova nalepili za ten čas, keď sme ako tím trávili v jednej miestnosti a pracovali na spoločnom projekte. Ako som už v úvode spomenula, viac hláv so sebou prináša nielen viac nápadov, ale aj množstvo zaujímavých vecí a informácií, ktoré sa od svojich kolegov naučíš. A je jedno akej oblasti života sa to týka. Či už je to práca, škola alebo politika.

Zodpovednosť, tolerancia, komunikatívnosť, efektivita. Toto sú výhody a plusy, ktoré obohatili moje pracovné skúsenosti o niečo viac vďaka tímom, v ktorých som mala možnosť doteraz pracovať, tvoriť, zdieľať svoje nápady, myšlienky a pocity. AIESEC beriem jednoznačne ako pozitívnu skúsenosť, ktorá ma obohatila v mnohých sférach života a posunula ma zase niekam ďalej.

 

Mária Marasová