„AIESEC plní veľmi dôležitú úlohu v dnešnej dobe, vďaka vzdelávaniu a stážam, ktoré poskytuje.“

Jan Eliasson, zástupca generálneho tajomník Organizácie spojených národov, AIESEC alumnus