Pre mladých, nie len pre vysokoškolákov

Pre mladých, nie len pre vysokoškolákov

Pre mladých, nie len pre vysokoškolákov

V roku 1948 sa traja študenti z Belgicka, Československa a Francúzska zhodli na tom, že chcú, aby sa druhá svetová vojna už nikdy nezopakovala. Tak vznikla Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, skrátene AIESEC. Myšlienka, že talentovaní mladí ľudia, konkrétne vysokoškolskí študenti s medzinárodnými skúsenosťami sú lídrami, ktorí dokážu pozitívne ovplyvniť svoje okolie a tým zmeniť svet, bola od začiatku hnacím motorom našej organizácie.

Za 68 rokov existencie (z toho 50 aj na Slovensku) sa však veľa zmenilo. Medzimestské telefonáty si už nemusíme objednávať aspoň deň dopredu. Na mandarinky, banány a rifle už nemusíme vystáť radu pred obchodom a vo vrecku nosíme zariadenia, cez ktoré máme všetkú múdrosť sveta dostupnú pár klikmi.

Podobne sa menil aj AIESEC. Keď na stáž chceli ísť študenti, museli vyplniť ružové formuláre a na druhej strane firmy, ktoré mali záujem o stážistov vypĺňali zelené formuláre. Keď sa konala medzinárodná konferencia, asi 2- až 4-krát za rok, naši členovia so sebou niesli štós ružových a  zelených formulárov – no a na konferencii, kde sa stretli s členmi z iných krajín párovali jednu formu s druhou tak, aby sedeli. Dnes máme dve online platformy – jednu pre študentov a jednu pre firmy, kde je proces sčasti automatizovaný a „párovanie“ prebieha online za asistencie členov AIESEC.

Menili sa aj naše projekty – od začiatku sa AIESEC venoval len profesionálnym, pracovným stážam. Dobrovoľnícke stáže, ktoré mimochodom dnes tvoria väčšinu našich aktivít, boli predstavené až v roku 2010 a v roku 2014 pribudli do ponuky stáže v zahraničných start-upoch. Na stáže však mohli ísť iba vysokoškolskí študenti alebo absolventi do 2 rokov po ukončení štúdia. Až do dnes.

Každý rok existencie AIESEC sme sa toho veľa naučili. V posledných rokoch sme viedli viacero diskusií o tom, že AIESEC skúsenosť je nespochybniteľným prínosom pre mladého človeka a je škoda, že túto skúsenosť nedokáže zažiť viac ľudí, aj mimo vysokej školy. Poznáte to sami – niektoré veci fungujú tak dlho, že ich začnete brať ako samozrejmosť a ani nerozmýšľate nad tým, aké by to bolo keby fungujú inak… A toto je jedna z nich. Preto sme sa rozhodli, že v rámci našej stratégie na zlepšenie dostupnosti AIESEC skúsenosti, stážistami môžu byť mladí ľudia vo veku medzi 18 a 30 rokov, ktorí však nemusia byť vysokoškolskí študenti, alebo absolventi*.

Ak sa pýtate, či to znamená, že sa AIESEC ako organizácia mení, tak moja odpoveď je určite áno. V dnešnom svete je potrebné, aby sme sa neustále zlepšovali, vyvíjali nové produkty, reagovali na vonkajšie prostredie a požiadavky našich zákazníkov. Sú však aj veci, ktoré sa nemenia – naša vízia svetového mieru a dôvera v mladých ľudí, ktorí zažijú AIESEC skúsenosť a priložia tak ruku k dielu. Staň sa jedným z nich aj Ty – nájdi si stáž na opportunities.aiesec.org.

– Tomáš Susedík, Country manažér AIESEC Slovensko

* Niektoré konkrétne ponuky stáží vyžadujú status aktívneho študenta, tak isto ako iné ponuky vyžadujú znalosť jazykov, alebo iné skúsenosti. Naši členovia vám radi pomôžu s výberom vhodnej stáže.