Kto je budúcnosť tohto sveta?

Kto je budúcnosť tohto sveta?

Budúcnosť  potrebuje výnimočných ľudí, ktorí zmenia spôsob akým žijeme, rozhodujeme sa a tým ovplyvňujeme naše životy a životy iných. Tento svet potrebuje mladých ľudí, ktorí sa pozerajú až za hranice svojho charakteru, zmýšľania a minulosti.

Mladých, ktorí najprv počúvajú a až potom hovoria a sú schopní dať druhým ľudom časť svojho vlastného priestoru, aby objavili svoj potenciál, ktorý spočíva v tom, že každý sme odlišní.
Mladých, ktorí sa snažia ísť si za svojím cieľom aj keď ho možno nikdy nedosiahnu a aj napriek tomu sú počas svojej cesty šťastní, už len preto, lebo tá cesta je sama o sebe cestou naplnenia ich snov. Kráčajú po nej s neuveriteľnou radosťou, nikdy nekončiacou vôľou a pokorou.
Mladých, ktorí sa neboja byť iní a nežijú v súlade s každodennou rutinou, ale zároveň vedia, že existujú rôzne cesty, po ktorých sa môžu dostať do cieľa a nikdy neupadnú do hnevu alebo posudzovania ostatných.
Mladých, ktorí vedia kým sú a naopak, kým nie sú.
Mladých, ktorí sa vyberajú svojou vlastnou cestou namiesto toho, aby kráčali po ceste niekoho iného.

Mladých, ktorí majú radi výzvy. Mladých, ktorí sa neboja v rovnako dôležitých momentoch priznať si akí sú krehkí. Mladých, ktorí taktiež zlyhávajú, aby si vedeli nájsť a akceptovať svoje vlastné obavy a nedokonalosti.

Mladých, ktorí nevidia hranice na mape sveta  ako línie a čiary, no radšej ich vnímajú ako neviditeľné bariéry. Mladých, ktorí rozdeľujú ľudí na základe ich myšlienok, srdca a činov.

Mladých, ktorí sú vyrovnaní s tým, kto naozaj sú a ktorí dokážu tento dar odovzdať iným prostredníctvom učenia a vzdelávania.

Mladých, ktorí sa spájajú na základe svojich hodnôt a presvedčení.

Nachádzajúc sa vo viac ako 126 krajinách a teritóriách s viac ako 86 000 členmi, AIESEC, organizácia vedená mladými ľuďmi, najlepšie dokazuje enormnú silu mladosti. Svet si dnes vyžaduje mladých a skúsených lídrov, ktorí dokážu nesmierne vylepšiť rozvoj v sociálnej a profesionálnej sfére. Mladí ľudia dnes tvoria viac ako polovicu celej populácie sveta.

Ak si mladý človek bažiaci po niečom, čo je iné, čo sa odlišuje od davu, tak oživ svoje líderské schopnosti s AIESEC. Prijmi výzvu a ovplyvni životy iných na dobrovoľníckej stáži v zahraničí alebo získaj skúsenosti v zahraničí prácou v nadnárodnej spoločnosti či v start upe a a prines ich sem, späť na Slovensko.

Zaži stáž v zahraničí