GreenWay

Denný detský tábor


Registrácia

Denný letný tábor GreenWay je zameraný na zlepšenie povedomia o globálnych klimatických problémoch vo svete. Spoločne budeme prispievať k naplneniu trvalo udržateľného cieľa rozvoja “ochrana klímy”.

Vaše dieťa čakajú skvelé zážitky a veľa nových poznatkov o prírode a svete okolo nás, ktoré sa naučí hravou angličtinou prostredníctvom rôznych aktivít a hier so stážistami z celého sveta. Tábor je určený pre všetky deti vo veku 6 až 15 rokov.

SDG 13 Ochrana klímy

Turnusy

22.07. – 26.07.2019
29.07. – 02.08.2019
05.08. – 09.08.2019
12.08. – 16.08.2019
19.08. – 23.08.2019

Miesto

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

Cena

Cena tábora je 89€, zahŕňa stravu (desiata, obed, olovrant), pitný režim a materiály na tábor.

Zľava

V prípade ak tábor odporučíte priateľovi, ktorý sa na tábor prihlási, získavate 10% zľavu z ceny tábora.

GreenWay 2018

Takisto ako tento rok, tak aj ten predchádzajúci, pilotný, bol zameraný na zlepšenie povedomia o globálnych klimatických problémoch vo svete. Deti nadobudli cenné zážitky a veľa nových poznatkov o prírode a svete okolo nás, ktoré získali prostredníctvom rôznych aktivít a hier so stážistami z krajín ako Turecko, Portugalsko, Čína, Indonézia, Azerbajdžan, Macedónsko a Kazachstan. 


Registrácia

Kontakt

Annamária Kupcová

Projektový manažér

+421 944 195 850

[email protected]