“PwC výrazne benefitovalo
zo spolupráce s AIESEC
viac ako 40 rokov”

Karel de Baere, PwC