AIESEC Blog - Zahraničné stáže

Čo je dôležité pri zahraničnej stáži?

Čo očakávate od skúsenosti v zahraničí? Je vaším očakávaním zlepšenie angličtiny, získanie nových skúseností či jednoducho zábava? Hneď na úvod dobrá rada – tieto otázky si položte ešte predtým, než sa na zahraničnú stáž definitívne rozhodnete vycestovať. Budete tak mať tie správne očakávania, vďaka ktorým si túto skúsenosť užijete ešte lepšie. To by bola rada na úvod, poďme sa pozrieť aj na ďalšie tipy pri rozhodovaní o zahraničnej stáži.

 

Na ako dlho a kedy?

V databáze AIESEC nájdete zahraničné stáže rôznej dĺžky. Pri tých kultúrnych ide spravidla o kratšie obdobie, väčšinou od mesiaca po 6 týždňov. Nájdu sa tu ale aj dlhšie zahraničné programy, trvajúce do 2 mesiacov. Ak si trúfate aj na profesijnú stáž, tak sa pripravte na polročný až ročný pobyt v cudzej krajine. Presun do cudziny a odlúčenie od blízkych nezvláda každý úplne ideálne, preto si premyslite, na ako dlho chcete vycestovať. Skúste si zvoliť taký čas, ktorý považujete vzhľadom na vašu schopnosť adaptovať sa v inej krajine za optimálny. Rovnako tak myslite na to, že pri štúdiu na vysokej škole je najlepším obdobím na stáž zima (po skúškovom období) alebo leto.

 

Čo si z toho chcem odniesť?

Tým sa trochu vrátim k úvodu – angličtinu, prax, či zábavu? Existujú totiž rôzne druhy konkrétnych projektov, na ktorých sa v rámci stáže zúčastňujete. Pre príklad uvediem projekty zamerané na vyučovanie detí v školách, na prezentáciu svojej krajiny či vyslovene na spoznávanie zahraničnej destinácie a získanie poznatkov o nej. Definujte si svoje očakávania, konzultujte ich s človekom z AIESEC a zo stáže si tak odnesiete naozaj to, po čom ste túžili.

 

Aká krajina?

Tým sa už dostávame k detailnejšiemu vymedzeniu. AIESEC ponúka stáže v desiatkach zahraničných krajín z rôznych kontinentov. Znovu si určite, čo chcete zažiť– či túžite po exotike (Ázia, Južná Amerika), alebo budete spoznávať krásy starého kontinentu. Majte na zreteli aj to, že počet zaujímavých projektov sa v rámci krajín líši, preto si nemôžete len tak fixne vybrať jednu krajinu, do ktorej budete ochotní vycestovať. Nechajte si otvorených viacero možností , aby ste sa tak potom vedeli ľahšie rozhodnúť.

 

Konečný prístup k rozhodovaniu o zahraničnej stáži je už len a len na vás, my sme sa vám pokúsili poskytnúť aspoň pár základných rád.

Autor : Tomáš Schügerl