Zahraničné know-how v slovenskom start-upe

MNFORCE je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné riešenia z oblastí marketingového výskumu, pričom jej špecializáciou sú prieskumy v online prostredí. K zberu dát využíva svoje panely na Slovensku a v Českej republike.

Prečo ste si vybrali stážistu od AIESEC? Aké boli Vaše prvotné dôvody?

V prvom rade to bola pre nás možnosť získať do firmy niekoho zo zahraničia s určitým lokálnym jazykom. Toto bolo pre nás najdôležitejšie, keďže chceme preniknúť aj na trhy iných krajín a jej zahraničné vedomosti sa nám veľmi zišli. Táto ponuka prišla v pravý čas, keďže v našej firme vzrástla potreba na niekoho zo zahraničia, kto prinesie niečo nové, inak by sme to asi nezvažovali. Taktiež máme nový system, ktorému sa venovala a pomohla s ním, čo bolo pre nás veľkým plusom.

Aké benefity vidíte pre firmu?

Určite tam je kultúrny benefit pre všetkých zamestnancov, bolo to zaujímavé osvieženie atmosféry vo firme. Daisy priniesla iný pohľad na veci spolu so zahraničnými vedomosťami, ktoré na Slovensku nemáme odkiaľ získať. Napríklad nás naučila veľa užitočných vecí, ktoré sú v jej krajine bežné, ale my ich tu nepoznáme. Samozrejme, veľa z týchto vedomostí sme implementovali do praxe, keďže boli veľmi užitočné. Čo nás veľmi milo prekvapilo bol jej postoj k práci. V Ázii sú zrejme zvyknutí na inú pracovnú morálku než my tu na Slovensku. Daisy prišla do práce a keď mala niečo rozrobené, ani sa od toho nepohla. Makala, až kým to nemala dokončené. Toto sa u slovenských zamestnancov vidí málokedy. Aj tento fakt mal určite pozitívny dopad na všetkých zamestnancov.

Aké benefity vidíte pre stážistu?

U nás vo firme mala šancu pracovať na systéme, ktorý sme vyvinuli tu na Slovensku, takže to bolo niečo nové. Taktiež videla ako pracujú a fungujú iné kultúry. Myslíme si, že počas tých pár týždňov sa toho veľa o nás naučila, získala praktické skúsenosti s prácou v prieskumnom prostredí a s dotazníkovým systémom. Tieto vedomosti nepatria k bežne dostupným, takže získala také naše interné know-how, ktoré môže v budúcnosti taktiež zužitkovať. A samozrejme veľmi veľkou výhodou pre stážistov v Bratislave je ľahký prístup do viacerých hlavných miest – Viedeň, Budapešť, Praha.

Mali by ste záujem o stážistu aj v budúcnosti?

Áno, práve hľadáme ďalšieho. A ak by sme nehľadali, tak by sme nad tým znovu uvažovali pokiaľ by sme mali opäť potrebu vo firme získať človeka z určitého lokálneho trhu, o ktorom má vedomosti.

Ako vyzeral bežný deň stážistky?

Keď prišla do práce, tak sme si dali spolu raňajky alebo kávu, kde sme sa porozprávali. Potom išla pracovať na svojich úlohách, na ktorých robila naozaj svedomito. Po práci sme ju väčšinou zaviezli do mesta, keďže takmer vždy mala nejaké plány.

Čo sa týka úloh, tak sa venovala hlavne nášmu systému, v ktorom opravovala jazyk a gramatiku, navrhovala zmeny, ktoré sa budú neskôr implementovať. Taktiež spravovala sociálne siete (Facebook, Twitter) a upravovala obrázky vo Photoshope. Jedným z najväčších plusov bolo, že vytvorila tutoriál k nášmu systému, ktorý je užitočný nielen pre našich budúcich zamestnancov, ale aj pre nás.

Čo nové priniesla stážistka do Vašej firmy?

V prvom rade určite prostredníctvom svojich pripomienok a opráv posunula náš systém na nový a lepší level. Taktiež nám uľahčila prácu v systéme vďaka tutoriálu a naštartovala sociálne siete. Priniesla nový pohľad na veci, také to out-of-box thinking.

Ak by ste mali odporučiť tento projekt iným spoločnostiam, prečo by ste to urobili?

Je viacero dôvodov, prečo to je výhodné – stážista prinesie nový vzduch, nové myšlienky. Pre firmu, ktorá zvažuje expanziu do zahraničia je najdôležitejšie to, že to je človek priamo z prostredia trhu, v ktorom vyrastal. Aj keď to nie je špecialista, stále vyrastal v tej krajine a má prehľad o tom, ako to funguje. Má prehľad nielen čisto o trhu, ale aj o bežnom živote a uvažovaní ľudí, vie čo by mohlo fungovať a čo fungovať nebude. Toto všetko sa dá síce zistiť aj na internete, ale z našej osobnej skúsenosti je to oveľa lepšie prostredníctvom stážistu.

Keby Vás AIESEC v Bratislave neosloví s týmto projektom, hľadali by ste stážistu sami?

Asi nie. Vďaka tomu, že ste nás oslovili, tak sme začali uvažovať, ako by sa to dalo zužitkovať v náš benefit. Bola to pre nás inšpirácia. Ale sami sme o tom neuvažovali ani sme nikoho aktívne nehľadali.