Pre mladých, nie len pre vysokoškolákov

Pre mladých, nie len pre vysokoškolákov

Pre mladých, nie len pre vysokoškolákov

V roku 1948 sa traja študenti z Belgicka, Československa a Francúzska zhodli na tom, že chcú, aby sa druhá svetová vojna už nikdy nezopakovala. Tak vznikla Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, skrátene AIESEC. Myšlienka, že talentovaní mladí ľudia, konkrétne vysokoškolskí študenti s medzinárodnými skúsenosťami sú lídrami, ktorí dokážu pozitívne ovplyvniť svoje okolie a tým zmeniť svet, bola od začiatku hnacím motorom našej organizácie.

Za 68 rokov existencie (z toho 50 aj na Slovensku) sa však veľa zmenilo. Medzimestské telefonáty si už nemusíme objednávať aspoň deň dopredu. Na mandarinky, banány a rifle už nemusíme vystáť radu pred obchodom a vo vrecku nosíme zariadenia, cez ktoré máme všetkú múdrosť sveta dostupnú pár klikmi.

Podobne sa menil aj AIESEC. Keď na stáž chceli ísť študenti, museli vyplniť ružové formuláre a na druhej strane firmy, ktoré mali záujem o stážistov vypĺňali zelené formuláre. Keď sa konala medzinárodná konferencia, asi 2- až 4-krát za rok, naši členovia so sebou niesli štós ružových a  zelených formulárov – no a na konferencii, kde sa stretli s členmi z iných krajín párovali jednu formu s druhou tak, aby sedeli. Dnes máme dve online platformy – jednu pre študentov a jednu pre firmy, kde je proces sčasti automatizovaný a „párovanie“ prebieha online za asistencie členov AIESEC.

Menili sa aj naše projekty – od začiatku sa AIESEC venoval len profesionálnym, pracovným stážam. Dobrovoľnícke stáže, ktoré mimochodom dnes tvoria väčšinu našich aktivít, boli predstavené až v roku 2010 a v roku 2014 pribudli do ponuky stáže v zahraničných start-upoch. Na stáže však mohli ísť iba vysokoškolskí študenti alebo absolventi do 2 rokov po ukončení štúdia. Až do dnes.

Každý rok existencie AIESEC sme sa toho veľa naučili. V posledných rokoch sme viedli viacero diskusií o tom, že AIESEC skúsenosť je nespochybniteľným prínosom pre mladého človeka a je škoda, že túto skúsenosť nedokáže zažiť viac ľudí, aj mimo vysokej školy. Poznáte to sami – niektoré veci fungujú tak dlho, že ich začnete brať ako samozrejmosť a ani nerozmýšľate nad tým, aké by to bolo keby fungujú inak… A toto je jedna z nich. Preto sme sa rozhodli, že v rámci našej stratégie na zlepšenie dostupnosti AIESEC skúsenosti, stážistami môžu byť mladí ľudia vo veku medzi 18 a 30 rokov, ktorí však nemusia byť vysokoškolskí študenti, alebo absolventi*.

Ak sa pýtate, či to znamená, že sa AIESEC ako organizácia mení, tak moja odpoveď je určite áno. V dnešnom svete je potrebné, aby sme sa neustále zlepšovali, vyvíjali nové produkty, reagovali na vonkajšie prostredie a požiadavky našich zákazníkov. Sú však aj veci, ktoré sa nemenia – naša vízia svetového mieru a dôvera v mladých ľudí, ktorí zažijú AIESEC skúsenosť a priložia tak ruku k dielu. Staň sa jedným z nich aj Ty – nájdi si stáž na opportunities.aiesec.org.

– Tomáš Susedík, Country manažér AIESEC Slovensko

* Niektoré konkrétne ponuky stáží vyžadujú status aktívneho študenta, tak isto ako iné ponuky vyžadujú znalosť jazykov, alebo iné skúsenosti. Naši členovia vám radi pomôžu s výberom vhodnej stáže.

 

Guangzhou, moja zimná stáž v Číne

Miroslav Necpál - Čína

Miroslav Necpál, Čína

Prvýkrát som sa pohrával s myšlienkou zúčastniť sa stáže v zahraničí niekedy pred vyše rokom. Keďže som už nejaký čas absolventom vysokej školy, nebolo jednoduché dať výpoveď v práci a ísť na stáž. Niekedy na jeseň minulého roka som bol pevne rozhodnutý zúčastniť sa nejakej formy zahraničného pobytu, jedným z možnosti bol aj jeden z programov AIESEC, konkrétne dobrovoľníckej stáže Global Citizen. Pri výbere krajiny som prihliadal na to, že najlepšie by bolo stráviť zimu v jednej z teplých krajín Ázie. Vybral som si projekty z krajín ako Srí Lanka, Indonézia a Čína. Po absolvovaní pohovorov som mal jasnejšie, stavil som na prvý dojem a zaujímavosť programu a tak sa mojím cieľom stala Čína. Presnejšie juhovýchodná čínska metropola menom Guangzhou. Projekt mal názov Urban Sunshine. Po vybavení víz a zakúpení letenky som sa mohol tešiť na môj zahraničný pobyt.

Miroslav Necpál, Čína

Miroslav Necpál, Čína

Po prílete ma čakala sympatická Číňanka menom Vicky. Mnoho Číňanov má okrem svojho čínskeho mena aj meno anglické, ktoré si často môžu vybrať aj sami, niečo ako naša prezývka. Prvých pár dní som býval s troma milými dievčatami z Indonézie. Asi najväčší kultúrny šok som zažil na welcome party, kde sa zúčastnilo okrem ľudí, čo prišli z iných krajín ako ja aj členovia lokálnej pobočky AIESEC, ktorí mali plniť úlohu pomocnej ruky pre nás stážistov. Na evente sa zúčastnilo okolo 20 dievčat, skoro všetky Číňanky a ja. Väčšinou sa hovorilo čínsky, menej už anglicky. Hlavným dôvodom asi bola nedostatočná znalosť angličtiny niektorých ľudí. Znalosť angličtiny je veľkým problémom tohto národa, pokiaľ niečo hovoria, nie je im veľmi rozumieť, keďže majú v mnohých prípadoch veľmi zvláštnu výslovnosť.

Miroslav Necpál, Čína

Miroslav Necpál, Čína

Ako som už spomínal názov projektu bol Urban Sunshine. V skratke malo ísť o spoznávanie, porozumenie a následnú podporu komunity ľudí, ktorí sa musia aj so svojimi rodinami sťahovať kvôli lepším pracovným príležitostiam ďaleko od svojho domova. Čo som vlastne v Číne robil? Zorganizovali sme pre rodiny migrujúce za lepším životom niekoľko eventov. Navštívili sme niekoľkokrát deti v miestnom centre, hrali sme s nimi hry a mali sme za úlohu ich zabaviť. Takisto sme spoločne varili jednoduché typické čínske jedlá, či učili základy písania čínskych znakov. Dve popoludnia sme strávili v domove dôchodcov. Ak to vezmem ako celok pripravili sme viacero eventov pre našu cieľovú skupinu, na ktoré sme sa svedomito pripravovali, no vždy sa našiel aj čas na spoznávanie krajiny. Mal som možnosť zúčastniť sa osláv tradičného čínskeho nového roka. Tak isto som spolu s ďalšími stážistami strávil pár dni v Pekingu a Šanghaji. Každé zo spomínaných miest je úplne odlišné, jedlo je iné, používajú osobitný dialekt jazyka, dokonca ľudia v týchto mestách vyzerajú úplne inak. Najväčším sklamaním pre mňa bol nedostatok kaviarní, keďže pre Číňanov nie je veľmi obvyklé piť kávu. A tak isto cena piva v puboch.

Miroslav Necpál, Čína

Miroslav Necpál, Čína

Počas svojho času som býval na troch rôznych miestach, ktoré mi zabezpečila lokálna pobočka AIESEC. Najviac sa mi páčilo u päťčlennej čínskej rodiny, v mrakodrape na 32. poschodí. Moja hostiteľská rodina ma zobrala na niekoľko spoločných večerí, ukázala mi mnoho zaujímavých vecí v okolí a hlavne som mal možnosť spoznať zvyky, tradície a hlavne bežný život z prvej ruky. Celkovo sa o mňa starali veľmi starostlivo.

Miroslav Necpál, Čína

Miroslav Necpál, Čína

Na mňa osobne pôsobili miestni ľudia väčšinou odmerane, mal som pocit, že majú rešpekt, alebo aj strach nielen z cudzincov, ale aj z niečoho nového. Rozmýšľajú úplne inak. Celkovo je Čína veľmi odlišná, skoro vo všetkom. Čo sa týka dopravy, tak je na vyššej úrovni, či už po organizačnej, logistickej stránke alebo aj v oblasti čistoty ako v Európe. Typická rodina je veľmi tradične založená, pre nás možno až veľmi staromódne, napríklad počas strednej školy nie je povolené mať partnera. Podľa tradícií je to dovolené až od vysokej školy a celkovo lokálne dievčatá boli pre mňa veľkým sklamaním. Síce veď aj tak sú Slovenky najkrajšie.

Počas mojej dobrovoľníckej stáže som mal možnosť spoznať Čínu po mnohých stránkach a je to krajina plná histórie, tradícií, milých ľudí, alebo aj dobrého jedla. Návštevu určite viac než odporúčam.

Miroslav Necpál, Čína

Miroslav Necpál, Čína

Miroslav Necpál, Čína – dobrovoľnícka stáž Global Citizen