V lete IDEM na

Pracuj ako dobrovoľník na medzinárodnom projekte a prispej k Cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Získaj pracovnú skúsenosť na dlhodobej stáži v zahraničnej firme a obohať tak svoj životopis.

Vydaj sa na krátkodobú stáž do zahraničného start-upu a pomôž mu rásť.